Hot Bar Soldering Machine

PCB Depaneling ; bộ định tuyến sử dụng a ; bộ định tuyến bit ; đến nhà máy vật liệu của pcb. Độ cứng của PCB Vật liệu đeo xuống bit, phải được thay thế định kỳ. Định tuyến yêu cầu các bảng đơn được kết nối bằng các tab trong A Bảng điều khiển.

Tổng cộng 1 trang

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

Trong khoảng

tiếp xúc