Hot Bar Soldering Machine

laser pcb ; depaneling là quá trình loại bỏ nhiều bảng nhỏ hơn, riêng biệt từ một bảng lớn hơn trong Sản xuất. ; Laser ; Quá trình Được sử dụng giữ các thành phần tinh tế, kết nối hàn và chất nền dễ vỡ từ bất kỳ cơ khí nào căng thẳng. nó ; là Không tiếp xúc Cắt không có ứng suất cơ học cho ngành công nghiệp chính xác rất cao Sản xuất.

Tổng cộng 1 trang

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

Trong khoảng

tiếp xúc